• Нашите цени
  • Цените на Къща за гости "ЕНИГМА"

    варират от 25 лв. до 40 лв. 
  • на стая за нощувка .


    Цените важат както за български 
     така и за чужди граждани